ก่อสร้างบ้าน ผู้รับเหมาสร้างบ้าน

ผู้รับเหมาก่อสร้างขึ้นโครงสร้างบ้าน(คอนกรีตเสริมเหล็ก)

มารู้จักคนที่รับสร้างบ้านให้กับเราเสียก่อนที่เรียกว่า “ผู้รับเหมา” ผู้ที่ทำกิจกรรมก่อสร้างบ้าน ,อาคาร ตามที่เราสั่งตามที่เราต้องการโดยกรรมวิธีการก่อสร้างตามมาตราฐานก่อสร้างทั่วไป

คำว่าการก่อสร้างมันก็คือกิจกรรม การกระทำให้เกิด การประกอบ หรือการติดตั้ง ให้เกิดเป็นอาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือส่วนประกอบของสิ่งที่กล่าวข้างต้น และมักจะหมายถึงงานทางด้านโยธาเป็นส่วนใหญ่
การก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก ช่างซึ่งปฏิบัติงานในงานแขนงนั้น ๆ ก็จะเรียกตามประเภทของงานนั้น ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ คำที่เรียกโดยรวมก็คือ ช่างก่อสร้าง และผู้ที่มีอาชีพลงทุนรับจ้างทำงานก่อสร้างจะเรียกทั่ว ๆ ไปว่า ผู้รับเหมา
ทุกคนที่สร้างบ้าน ต่อเติมบ้านหรือแม้แต่ซ่อมแซมบ้านจุดเล็กๆ ก็ล้วนต้องพบปะเจอะเจอกับช่าง หลากหลายอาชีพ รวมทั้งผู้รับเหมาที่รวบรวมช่างสาขาอาขีพต่างๆไว้ในทีมงานของเค้าเพื่อ รับเหมางานก่อสร้างให้กับเราอาจจะมีข้อตกลงว่าจ้างรับเหมากันทั้งค่าของและค่าแรงตามข้อตกลง ซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีข้อตกลงต่อกัน ผู้รับเหมามีหน้าที่ทำงานก่อสร้างโดยมีค่าจ้างจากเจ้าของบ้านจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ส่วนเจ้าของบ้านมีหน้าที่ตรวจงานและจ่ายเงินค่างวดงานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมา
การก่อสร้างบ้านไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากอีกต่อไปหากเราไว้วางใจให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อตัดเรื่องยุ่งยากความไม่ชำนาญในด้านการก่อสร้างปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมารับผิดชอบงานของเราและประหยัดเวลาอันมีค่าของเรา

มาเริ่มงานก่อสร้างกันหลังจากวางแผนสร้างบ้านพูดคุยกับสถาปนิกและผู้รับเหมาในรายละเอียดและงบประมาณการก่อสร้างได้ข้อตกลงอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มลงมือได้เลย

  • เริ่มจากงานเข็ม แน่นอนว่าสร้างบ้านก็ต้องมีการลงเสาเข็ม  มีให้เลือกทั้งเข็มตอก เข็มเจาะ เข็มสั้น เข็มยาว เข็มต่อ ก็ว่ากันไปตามแบบก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้าง,บริษัทรับเหมาก่อสร้างหาช่างรับเหมาก่อสร้าง,ศูนย์ช่างรับเหมาก่อสร้างแบบช่างรับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้างโรงงานรับเหมาต่อเติม,รับเหมาสร้างบ้าน

ผู้รับเหมาก่อสร้าง,บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ลงเข็มเจาะ

ลงเข็มเจาะเทคอนกรีต

ลงเข็มเจาะเทคอนกรีต

  • เสร็จแล้วก็ลงฐานรากและหล่อคานที่พื้นดินหรือที่เรียกว่าคานคอดิน และขึ้นโครงเสาชั้น1
 µèÍàµÔÁºéÒ¹,µèÍàµÔÁËÅѧºéÒ¹,µèÍàµÔÁ¤ÃÑÇ,µèÍàµÔÁËÅѧºéÒ¹·ÒÇàÎéÒÊì  µèÍàµÔÁºéÒ¹,µèÍàµÔÁËÅѧºéÒ¹,µèÍàµÔÁ¤ÃÑÇ,µèÍàµÔÁËÅѧºéÒ¹·ÒÇàÎéÒÊì
ก่อสร้างขึ้นโครงสร้างบ้านเริ่มตั้งแต่พื้นดิน
ผู้รับเหมาก่อสร้างขึ้นโครงสร้างบ้าน ผูกเหล็กเทคานคอดิน
  • ขึ้นโครงสร้างทีละชั้นจากชั้นล่างไปถึงชั้น2(บ้าน2ชั้น)

  โครงสร้างบ้าน2ชั้น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน2ชั้น

สร้างบ้าน2ชั้น

สร้างบ้าน2ชั้น

  • ขึ้นโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆของตัวบ้านเริ่มจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้น2 ไปจนถึงหลังคาบนสุด

ก่อสร้างบ้าน2ชั้น

ก่อสร้างบ้าน2ชั้น

โครงหลังคาบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมาย www.4goodhome.com